terms and conditions

Terms and conditions of B&B Bloom (voor Nederlands scroll naar beneden)

 

Cancellation policy:

In case of cancellation less than 14 days before the commencement date, the customer has to pay 50% of the reservation value to B&B Bloom.

If cancelled less than 7 days or no-show, the customer has to pay 100% of the reservation value to B&B Bloom, the customer will receive an invoice to pay in the event of cancellation.

There is no refund given if departure is earlier than the actual number of posted days.

Payment: At the time of booking the customer has to pay 50% of the booking value. After receiving the payment the booking is final. The second 50% of the booking value should be payed 7 days prior to arrival. The deposit may be payed in advance together with second term or in cash at check-in. We do not accept cheques or foreign currency different from euros and have no ATM.

Final cleaning: On top of every reservation we charge € 35,00 for the final cleaning and texiles.

Deposit: The deposit is € 150.00 per booking.  For reservations with pets the deposit is € 250.00.

Check-in/check-out: check-in at B&B Bloom is possible from 15:00 on the day of arrival. Check-out from B&B Bloom is possible until 10:00 on the day of departure. Upon check-in you can report to the host. At check-out you can return your key to the host. Exceptionally, you may arrive earlier, only to drop of your luggage and collect the key, you need to consult by telephone or mail if this is possible. If you expect to arrive later than 15:00, we appreciate a timely phone call about this.

Liability: We are not liable for: damage and/or injury occurring as a result of the stay on our property or the use of attributes placed in B&B Bloom and/or on site facilities both indoors and outdoors.

General Disclaimer: Prices include bath- and kitchen linen. Free use of Wi-Fi. Free use of coffee/tea per stay.

Pets: Pets are welcome. The costs are € 10.00 per animal per day. Dogs should be on a lead and not locked up or just left behind.

Booking: Booking B&B Bloom can be done via the website: www.bnbbloom.nl. In case of booking by e-mail please state your name and address details and telephone number, number of people and the dates you want to reserve. You can also request any extras such as breakfast, cycling etc. You will receive a confirmation email with a prepayment invoice amounting to 50% of the reservation value. The reservation is final after payment is received. B&B Bloom blocks the dates for 5 days to allow you to comply with the prepayment invoice. We do accept payment via PayPal.

Complaints or suggestions: Despite our concern, it is possible that you have a complaint or suggestion. Tell us in time so we can retain and/or improve our service and quality.

House rules:

-You can park your car nearby on the dike. Parking is free in our area.

-It is not allowed that your visitors stay over for the night.

-Books and maps are there available for inspection and belong to B&B Bloom.

-Don’t dispose anything in the toilet other then toilet paper. The sewer system works on a pump that must not get jammed. For all other things please use the bin.

-Use the dishwasher for china and cutlery only. Please clean frying pan and cutting board by hand.

-Refrain from smoking in the house, there is an ashtray on the terrace.

-Don’t use the alley, it leads to our neighbours.

-When outside please keep your voices down. It is not allowed to cause noise nuisance to the neighbours. If this does happen though, we reserve the right to remove the customers from B&B Bloom and the cancellation terms apply.

-In case of breaking glassware/crockery or other “accidents”. Please report, the cost will be deducted from your deposit.

-Thank you for taking care of our facilities as if they were your own and enjoy your stay.

 

 

Algemene voorwaarden B&B Bloom

 

Annuleringsvoorwaarden:

Bij annulering minder dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde aan de B&B Bloom te betalen.

Bij annulering minder als 7 dagen óf niet op komen dagen is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de B&B Bloom te betalen, u ontvangt hiervoor een factuur  bij annulering.

Er wordt geen restitutie gegeven mocht men eerder vertrekken dan het daadwerkelijk aantal geboekte dagen.

Betaling: Bij reservering dient 50% van de reserveringswaarde betaald te worden. Na ontvangst hiervan is uw reservering definitief. Het restbedrag en de borg betaalt u contant bij aanvang van uw verblijf. Wij accepteren geen cheques of buitenlands geld anders dan euro’s en hebben geen pinautomaat.

Eindschoonmaak:  Boven op iedere reservering berekenen wij € 35,00 voor de eindschoonmaak en linnen.

Borg: De borg bedraagt €150,00 per reservering.  Voor reserveringen met huisdieren bedraagt de borg € 250,00.

In- en uitchecken: Inchecken in B&B Bloom kan vanaf 15:00 op de dag van aankomst. Uitchecken uit B&B Bloom kan tot uiterlijk 10:00 op de dag van vertrek.  Bij het inchecken kunt u zich melden bij de host. Bij het uitchecken kunt u uw sleutel weer inleveren bij de host. Bij hoge uitzondering mag u eerder arriveren, enkel om alvast uw bagage neer te zetten en de sleutel op  te halen, u dient wel telefonisch te overleggen of dit mogelijk is. Als u denkt later te arriveren dan 15:00 horen wij dat graag tijdig.

Aansprakelijkheid: Wij zijn niet aansprakelijk voor: schade en/of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op ons terrein óf gebruik van de in B&B Bloom geplaatste attributen en/of op het terrein aanwezige faciliteiten zowel binnenshuis als buitenshuis.

Algemeen voorbehoud: Prijzen zijn inclusief bad- en keukenlinnen.  Gratis gebruik van Wifi.  Vrijblijvend gebruik van de aanwezige koffie/thee per verblijf .

Huisdieren: Huisdieren zijn in overleg welkom. De kosten hiervoor zijn € 10,- per dier per dag mits aangelijnd en niet opgesloten of alleen achter gelaten.

Reservering: Reserveren van B&B Bloom kan via de website: www.bnbbloom.nl.  Bij reservering via e-mail graag uw Naw-gegevens (naam, adres, woonplaats) en telefoonnummer vermelden, aantal personen en welke data u wilt reserveren.   Tevens kunt u eventuele extra’s melden zoals bijvoorbeeld een ontbijt, fietsen e.d.  U ontvangt van ons een bevestigingsmail met een aanbetalingsfactuur ten bedrage van 50% van de reserveringswaarde plus borg. De reservering is definitief na ontvangst van de aanbetaling. B&B Bloom blokkeert de data 5 dagen om u in de gelegenheid te stellen de aanbetalingsfactuur te voldoen. Wij accepteren PayPal.

Klachten of suggesties: Ondanks onze zorg is het mogelijk dat u een klacht of suggestie heeft. Geef deze tijdig aan ons door zodat wij onze service en kwaliteit kunnen behouden en/of kunnen verbeteren.

Huisregels: 

-Uw auto kunt u gratis parkeren op de dijk.

-Het is niet toegestaan dat uw bezoek blijft overnachten.

-Meubilair wat binnen staat mag verplaatst worden, doch bij uitchecken weer goed neerzetten op de oude plek. Het is niet de bedoeling om meubilair wat binnen staat buiten te gebruiken of neer te zetten.

-Boeken en kaarten liggen er ter inzage en zijn niet om mee te nemen.

-Bij breuk van glaswerk / servies of andersoortige “ongelukjes”. Graag melden, de kosten worden dan  verrekend met de borg.

-Roken in het verblijf is niet toegestaan. Op het terras staat een asbak.

-Het niet toegestaan andere dingen door het toilet te spoelen dan toiletpapier. De riolering werkt op een pomp die niet verstopt mag raken.

-Het is niet toegestaan het gangetje achter B&B Bloom te gebruiken.

-Het is niet toegestaan geluidsoverlast te veroorzaken naar de buren. Gebeurt dit wel dan behouden wij ons het recht voor de gasten te verwijderen uit B&B Bloom en treedt de annulerings voorwaarde in werking.